Главная \ Новости \ Внимание аукцион, 19.10.2017г., в 15.00ч., опубликован

Внимание аукцион, 19.10.2017г., в 15.00ч., опубликован

« Назад

Внимание аукцион, 19.10.2017г., в 15.00ч., опубликован 04.10.2017 09:00

ТЕКСТ (рус): «АО «Астана қонақ үйі» объявляет торги по продаже имущества по английскому методу (методом повышения цены).

Торги состоятся 19.10.2017 года в 15.00 часов.

Адрес проведения торгов: г. Астана, пр. Абая 47, «Рamada Plaza Astana».

 

ТЕКСТ (каз): «Астана қонақ үйі» АҚ-ы мүлікті сату жөнінде ағылшындық тәсіл бойынша (бағаны көтеру әдісімен) сауда-саттықтың өткізілетінін жариялайды.

Сауда-саттықтың өткізілетін уақыты 2017 жылғы 19 қазан, сағат 15.00.

Сауда-саттықтың өткізілетін мекенжайы: Астана қаласы, Абай даңғылы 47, «Рamada Plaza Astana».

ТЕКСТ (рус): Адрес проведения торгов: г. Астана, пр. Абая 47, «РamadaPlazaAstana».

Гарантийный взнос в размере 10 % от стартовой суммы лота вносится не менее чем за 1 день до начала аукциона на расчетный счет: АО «Астана қонақ үйі», г. Астана, пр. Абая, 47, БИН 120 140 000 403, АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, Кбе 16, ИИК KZ529261501163944000 либо наличными в кассу АО «Астана қонақ үйі», г. Астана, пр. Абая, 47.

Прием заявок производится со дня опубликования информационного сообщения по адресу: г. Астана, пр. Богенбай Батыра, 35, офис 33, ТОО «Х-Realty Company» и заканчивается 19.10.2017 года в 14-00 часов.

Участники торгов вправе внести любое количество гарантийных взносов, при этом один гарантийный взнос дает право покупки одного Объекта продажи.

Торги по Объектам реализации считаются несостоявшимся в случае, если на момент его проведения остался только один зарегистрированный Участник аукциона, имеющий неиспользованный гарантийный взнос.

Дополнительную информацию о проведении торгов можно получить по телефонам: 8 (7172) 31-62-61, 39-10-00 (вн. 5007, 5053)»

 

ТЕКСТ (каз): Лоттың бастапқы сомасының 10 %-ы мөлшеріндегі кепілдікті жарна аукционның басталуына дейін кемінде 1 күн бұрын төмендегі есеп айырысу шотына: «Астана қонақ үйі» АҚ, Астана қаласы, Абай даңғылы, 47, БСН 120 140 000 403, «Қазкоммерцбанк» АҚ, БСК KZKOKZKX, Кбе 16, ЖСК KZ529261501163944000 немесе Астана қаласы, Абай даңғылы, 47 мекенжайы бойынша «Астана қонақ үйі» АҚ-ның кассасына қолма-қол ақшамен енгізіледі.

Өтінімдерді қабылдау ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап Астана қаласы, Бөгенбай Батыр даңғылы, 35, 33-кеңсе, «Х-Realty Company» ЖШС мекенжайында жүргізіледі және 2017 жылғы 19 қазан, сағат 14-00 аяқталады.

Сауда-саттыққа қатысушылар кепілдікті жарнаны кез келген мөлшерде енгізуге құқылы, бұл ретте бір кепілдікті жарна сатуға қойылған бір объектіні сатып алу құқығын береді.

Сауда-саттықты өткізу кезінде пайдаланылмаған кепілдікті жарнасы бар бір ғана тіркелген Аукцион қатысушысы қалған жағдайда, Сату объектілері бойынша сауда-саттық өткізілмеген болып саналады.

Сауда-саттықтың өткізілуі туралы қосымша ақпарат алу үшін мына телефондарға хабарласу қажет: 8 (7172) 31-62-61, 39-10-00 (ішкі 5007, 5053)»

Номер лота

Наименование имущества

инвентарный номер

стартовая стоимость, в тенге

Лот № 1

Стол квадратный (1-ножка)

20216190270

554,00

Лот № 76

Стол с мраморной столешницей

20216192514

2 600,00

Лот № 77

Стол с мраморной столешницей

20216192549

2 600,00

Лот № 78

Стол с мраморной столешницей

20216192564

2 600,00

Лот № 79

Стол с мраморной столешницей

20216192590

2 600,00

Лот № 80

Стол с мраморной столешницей

20216192625

2 600,00

Лот № 83

Стол с мраморной столешницей

20216192664

2 600,00

Лот № 84

Стол с мраморной столешницей

20216192690

2 600,00

Лот № 85

Стол с мраморной столешницей

20216193478

2 600,00

Лот № 86

Стол с мраморной столешницей

20216193501

2 600,00

Лот № 87

Стол с мраморной столешницей

20216193534

2 600,00

Лот № 88

Стол с мраморной столешницей

20216193541

2 600,00

Лот № 90

Стол с мраморной столешницей

20216193586

2 600,00

Лот № 91

Стол с мраморной столешницей

20216193594

2 600,00

Лот № 92

Стол с мраморной столешницей

20216193624

3 900,00

Лот № 105

Стол с мраморной столешницей

20216195040

3 900,00

Лот № 106

Стол с мраморной столешницей

20216195054

3 900,00

Лот № 107

Стол с мраморной столешницей

20216195069

3 900,00

Лот № 108

Стол с мраморной столешницей

20216196307

3 900,00

Лот № 138

Стол с мраморной столешницей

20216190549

5 200,00

Лот № 140

Стол с мраморной столешницей

20216190576

5 200,00

Лот № 157

Стол с мраморной столешницей

20216191450

4 800,00

Лот № 158

Стол с мраморной столешницей

20216191473

2 600,00

Лот № 159

Стол с мраморной столешницей

20216191753

4 800,00

Лот № 160

Стол с мраморной столешницей

20216191771

2 600,00

Лот № 162

Стол с мраморной столешницей

20216191828

2 600,00

Лот № 163

Стол с мраморной столешницей

20216191841

2 600,00

Лот № 164

Стол с мраморной столешницей

20216192157

2 600,00

Лот № 165

Стол с мраморной столешницей

20216192174

2 600,00

Лот № 166

Стол с мраморной столешницей

20216192179

2 600,00

Лот № 167

Стол с мраморной столешницей

20216192719

2 600,00

Лот № 168

Стол с мраморной столешницей

20216192724

4 800,00

Лот № 171

Стол с мраморной столешницей

20216192793

1 950,00

Лот № 172

Стол с мраморной столешницей

20216192797

1 950,00

Лот № 173

Стол с мраморной столешницей

20216192821

1 950,00

Лот № 174

Стол с мраморной столешницей

20216192848

1 950,00

Лот № 175

Стол с мраморной столешницей

20216192857

1 950,00

Лот № 176

Стол с мраморной столешницей

20216192892

1 950,00

Лот № 177

Стол с мраморной столешницей

20216192907

1 950,00

Лот № 178

Стол с мраморной столешницей

20216192923

1 950,00

Лот № 179

Стол с мраморной столешницей

20216192928

1 950,00

Лот № 180

Стол с мраморной столешницей

20216192956

1 950,00

Лот № 181

Стол с мраморной столешницей

20216192967

1 950,00

Лот № 182

Стол с мраморной столешницей

20216192984

1 950,00

Лот № 183

Стол с мраморной столешницей

20216193015

1 950,00

Лот № 184

Стол с мраморной столешницей

20216193025

1 950,00

Лот № 185

Стол с мраморной столешницей

20216193047

2 600,00

Лот № 186

Стол с мраморной столешницей

20216193061

2 600,00

Лот № 187

Стол с мраморной столешницей

20216193082

2 600,00

Лот № 188

Стол с мраморной столешницей

20216193096

2 600,00

Лот № 189

Стол с мраморной столешницей

20216193114

2 600,00

Лот № 190

Стол с мраморной столешницей

20216193128

2 600,00

Лот № 191

Стол с мраморной столешницей

20216193141

2 600,00

Лот № 192

Стол с мраморной столешницей

20216193160

2 600,00

Лот № 193

Стол с мраморной столешницей

20216193178

2 600,00

Лот № 194

Стол с мраморной столешницей

20216193184

2 600,00

Лот № 195

Стол с мраморной столешницей

20216193222

2 600,00

Лот № 196

Стол с мраморной столешницей

20216193230

2 600,00

Лот № 197

Стол с мраморной столешницей

20216193257

2 600,00

Лот № 198

Стол с мраморной столешницей

20216193328

2 600,00

Лот № 199

Стол с мраморной столешницей

20216193343

2 600,00

Лот № 200

Стол с мраморной столешницей

20216193403

2 600,00

Лот № 201

Стол с мраморной столешницей

20216193428

2 600,00

Лот № 202

Стол с мраморной столешницей

20216193450

2 600,00

Лот № 204

Стол с мраморной столешницей

20216194805

2 756,00

Лот № 205

Стол с мраморной столешницей

20216194806

2 756,00

Лот № 206

Стол с мраморной столешницей

20216194807

2 756,00

Лот № 207

Стол с мраморной столешницей

20216194808

2 756,00

Лот № 208

Стол с мраморной столешницей

20216194809

2 756,00

Лот № 211

Стул В1125

009001580001

8 956,00

Лот № 212

Стул В6692А

009001560001

15 017,00

Лот № 261

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191256

3 000,00

Лот № 262

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191522

3 000,00

Лот № 263

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191566

3 000,00

Лот № 264

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191588

3 000,00

Лот № 265

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191620

3 000,00

Лот № 266

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191704

3 000,00

Лот № 267

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191734

3 000,00

Лот № 268

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191889

1 800,00

Лот № 270

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192042

1 800,00

Лот № 271

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192066

1 800,00

Лот № 275

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192245

600,00

Лот № 276

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192267

600,00

Лот № 277

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192293

600,00

Лот № 278

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192312

600,00

Лот № 280

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192385

600,00

Лот № 281

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192414

600,00

Лот № 282

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192423

600,00

Лот № 283

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192458

600,00

Лот № 284

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192516

600,00

Лот № 285

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192547

600,00

Лот № 286

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192592

600,00

Лот № 287

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192623

600,00

Лот № 288

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192644

600,00

Лот № 289

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192666

600,00

Лот № 290

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216193484

600,00

Лот № 291

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216193548

600,00

Лот № 292

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216193567

600,00

Лот № 293

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216193596

600,00

Лот № 294

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216193659

600,00

Лот № 295

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216193682

600,00

Лот № 296

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216194626

600,00

Лот № 297

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216194647

600,00

Лот № 298

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216195057

600,00

Лот № 299

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216190340

600,00

Лот № 300

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216190521

600,00

Лот № 301

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216190552

600,00

Лот № 302

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216190625

600,00

Лот № 303

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216190844

600,00

Лот № 304

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191300

600,00

Лот № 305

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191319

600,00

Лот № 306

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191350

600,00

Лот № 307

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191378

600,00

Лот № 308

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191452

600,00

Лот № 309

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191475

600,00

Лот № 310

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216191778

600,00

Лот № 311

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192155

600,00

Лот № 312

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192726

600,00

Лот № 313

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192746

600,00

Лот № 314

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192799

600,00

Лот № 315

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216192823

600,00

Лот № 322

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216193232

1 800,00

Лот № 323

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216193275

1 800,00

Лот № 324

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216193301

1 800,00

Лот № 325

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216193407

1 800,00

Лот № 326

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216195144

1 800,00

Лот № 327

Стол журнальный со стеклянной вставкой

20216195145

1 800,00

Лот № 413

Кресло

20216190425

3 000,00

Лот № 414

Кресло

20216190441

3 000,00

Лот № 415

Кресло

20216190466

3 000,00

Лот № 418

Кресло

20216190721

3 000,00

Лот № 419

Кресло

20216190738

3 000,00

Лот № 422

Кресло

20216190992

3 000,00

Лот № 424

Кресло

20216191015

3 000,00

Лот № 425

Кресло

20216191030

3 000,00

Лот № 427

Кресло

20216191093

3 300,00

Лот № 448

Кресло

20216191940

2 500,00

Лот № 449

Кресло

20216191956

2 500,00

Лот № 450

Кресло

20216191974

2 750,00

Лот № 451

Кресло

20216192001

2 750,00

Лот № 452

Кресло

20216192018

2 750,00

Лот № 453

Кресло

20216192027

2 500,00

Лот № 454

Кресло

20216192052

2 500,00

Лот № 457

Кресло

20216192107

2 500,00

Лот № 458

Кресло

20216192225

2 750,00

Лот № 459

Кресло

20216192240

2 500,00

Лот № 460

Кресло

20216192253

2 500,00

Лот № 461

Кресло

20216192281

2 500,00

Лот № 463

Кресло

20216192346

2 500,00

Лот № 464

Кресло

20216192353

2 750,00

Лот № 465

Кресло

20216192370

2 750,00

Лот № 466

Кресло

20216192395

2 500,00

Лот № 467

Кресло

20216192430

2 750,00

Лот № 468

Кресло

20216192453

2 750,00

Лот № 474

Кресло

20216192602

2 500,00

Лот № 475

Кресло

20216192639

2 500,00

Лот № 477

Кресло

20216192711

2 500,00

Лот № 479

Кресло

20216193503

2 500,00

Лот № 480

Кресло

20216193517

2 500,00

Лот № 481

Кресло

20216193560

2 750,00

Лот № 482

Кресло

20216193589

2 750,00

Лот № 483

Кресло

20216193604

2 500,00

Лот № 484

Кресло

20216193627

2 500,00

Лот № 486

Кресло

20216193663

2 750,00

Лот № 487

Кресло

20216193677

2 500,00

Лот № 488

Кресло

20216193698

2 500,00

Лот № 489

Кресло

20216194621

2 500,00

Лот № 490

Кресло

20216194640

2 500,00

Лот № 491

Кресло

20216194674

2 500,00

Лот № 492

Кресло

20216194686

2 500,00

Лот № 493

Кресло

20216194706

2 500,00

Лот № 495

Кресло

20216195033

2 500,00

Лот № 496

Кресло

20216196952

2 500,00

Лот № 497

Кресло

20216196982

2 500,00

Лот № 498

Кресло

20216197012

2 500,00

Лот № 499

Кресло

20216197042

2 500,00

Лот № 501

Кресло

20216197072

2 500,00

Лот № 502

Кресло

20216197087

2 500,00

Лот № 503

Кресло

20216197102

2 500,00

Лот № 504

Кресло

20216197117

2 500,00

Лот № 505

Кресло

20216197132

2 500,00

Лот № 506

Кресло

20216197147

2 500,00

Лот № 508

Кресло

20216197177

2 500,00

Лот № 509

Кресло

20216197192

2 500,00

Лот № 510

Кресло

20216197207

2 500,00

Лот № 511

Кресло

20216197222

2 500,00

Лот № 512

Кресло

20216197237

2 500,00

Лот № 513

Кресло

20216197252

2 500,00

Лот № 514

Кресло

20216197267

2 500,00

Лот № 515

Кресло

20216197327

2 500,00

Лот № 516

Кресло

20216197339

2 750,00

Лот № 517

Кресло

20216197345

2 500,00

Лот № 518

кресло

20216190359

2 750,00

Лот № 519

Кресло

20216190563

2 500,00

Лот № 521

Кресло

20216190595

2 500,00

Лот № 522

Кресло

20216190635

2 750,00

Лот № 523

Кресло

20216190782

2 500,00

Лот № 524

Кресло

20216190821

2 500,00

Лот № 525

Кресло

20216190856

2 500,00

Лот № 526

Кресло

20216190871

2 500,00

Лот № 527

Кресло

20216190886

2 750,00

Лот № 528

Кресло

20216190900

2 500,00

Лот № 529

Кресло

20216191327

2 750,00

Лот № 531

Кресло

20216191409

2 500,00

Лот № 532

кресло

20216191425

2 500,00

Лот № 533

кресло

20216191437

2 500,00

Лот № 534

Кресло

20216191466

2 500,00

Лот № 535

Кресло

20216191746

2 500,00

Лот № 536

Кресло

20216191762

2 750,00

Лот № 537

Кресло

20216191788

2 500,00

Лот № 538

Кресло

20216191807

2 750,00

Лот № 540

Кресло

20216191860

2 500,00

Лот № 541

Кресло

20216192135

2 500,00

Лот № 542

Кресло

20216192159

2 500,00

Лот № 543

Кресло

20216192166

2 000,00

Лот № 544

Кресло

20216192191

2 200,00

Лот № 545

Кресло

20216192736

2 000,00

Лот № 546

Кресло

20216192753

2 200,00

Лот № 547

Кресло

20216192772

2 000,00

Лот № 548

Кресло

20216192785

2 000,00

Лот № 549

Кресло

20216192811

2 200,00

Лот № 550

Кресло

20216192851

2 000,00

Лот № 551

Кресло

20216192867

2 200,00

Лот № 552

кресло

20216192894

2 200,00

Лот № 553

Кресло

20216192938

2 000,00

Лот № 554

Кресло

20216192958

2 200,00

Лот № 555

Кресло

20216192969

2 200,00

Лот № 556

Кресло

20216192998

2 200,00

Лот № 557

Кресло

20216193007

2 200,00

Лот № 558

Кресло

20216193027

2 000,00

Лот № 559

Кресло

20216193041

2 000,00

Лот № 560

Кресло

20216193098

1 650,00

Лот № 561

Кресло

20216193127

1 650,00

Лот № 562

Кресло

20216193143

1 650,00

Лот № 563

Кресло

20216193172

1 650,00

Лот № 564

Кресло

20216193200

1 650,00

Лот № 565

Кресло

20216193215

1 650,00

Лот № 566

кресло

20216193259

1 650,00

Лот № 569

кресло

20216193414

1 650,00

Лот № 570

кресло

20216193466

1 650,00

Лот № 571

Кресло

20216195447

200,00

Лот № 572

Кресло

20216195448

200,00

Лот № 577

Кресло без подлкотников

20216190661

1 800,00

Лот № 578

Кресло без подлкотников

20216190910

1 800,00

Лот № 581

Кресло без подлкотников

20216191131

3 000,00

Лот № 582

Кресло без подлкотников

20216191489

3 000,00

Лот № 583

Кресло без подлкотников

20216191559

3 000,00

Лот № 584

Кресло без подлкотников

20216191590

3 000,00

Лот № 585

Кресло без подлкотников

20216191654

3 000,00

Лот № 586

Кресло без подлкотников

20216191699

3 000,00

Лот № 587

Кресло без подлкотников

20216191885

3 000,00

Лот № 588

Кресло без подлкотников

20216191961

3 000,00

Лот № 589

Кресло без подлкотников

20216192037

3 000,00

Лот № 590

Кресло без подлкотников

20216192068

3 000,00

Лот № 591

Кресло без подлкотников

20216192117

3 000,00

Лот № 592

Кресло без подлкотников

20216192219

3 000,00

Лот № 593

Кресло без подлкотников

20216192263

3 000,00

Лот № 594

Кресло без подлкотников

20216192307

3 000,00

Лот № 595

Кресло без подлкотников

20216192380

3 000,00

Лот № 596

Кресло без подлкотников

20216192425

3 000,00

Лот № 597

Кресло без подлкотников

20216192511

3 000,00

Лот № 598

Кресло без подлкотников

20216192662

3 000,00

Лот № 599

Кресло без подлкотников

20216193591

3 000,00

Лот № 600

Кресло без подлкотников

20216190523

3 000,00

Лот № 601

Кресло без подлкотников

20216190618

3 000,00

Лот № 602

Кресло без подлкотников

20216190813

3 000,00

Лот № 603

Кресло без подлкотников

20216191314

3 000,00

Лот № 604

Кресло без подлкотников

20216191371

3 000,00

Лот № 605

Кресло без подлкотников

20216191388

3 000,00

Лот № 606

Кресло без подлкотников

20216191401

3 000,00

Лот № 607

Кресло без подлкотников

20216191448

3 000,00

Лот № 608

Кресло без подлкотников

20216191773

3 000,00

Лот № 609

Кресло без подлкотников

20216191800

3 000,00

Лот № 610

Кресло без подлкотников

20216192176

3 000,00

Лот № 611

Кресло без подлкотников

20216192721

3 000,00

Лот № 612

Кресло без подлкотников

20216192748

3 000,00

Лот № 613

Кресло без подлкотников

20216192795

3 000,00

Лот № 614

Кресло без подлкотников

20216192854

3 000,00

Лот № 615

Кресло без подлкотников

20216192917

3 000,00

Лот № 616

Кресло без подлкотников

20216192925

3 000,00

Лот № 617

Кресло без подлкотников

20216192987

3 000,00

Лот № 618

Кресло без подлкотников

20216193182

3 000,00

Лот № 619

Кресло без подлкотников

20216193210

3 000,00

Лот № 620

Кресло без подлкотников

20216193227

3 000,00

Лот № 621

Кресло без подлокотников

20216192587

3 000,00

Лот № 622

Кресло без подлокотников

20216190352

3 000,00

Лот № 623

Кресло без подлокотников

20216196165

2 250,00

Лот № 624

Кресло без подлокотников

20216196166

2 250,00

Лот № 625

Кресло без подлокотников

20216196167

2 250,00

Лот № 626

Кресло без подлокотников

20216196168

2 250,00

Лот № 627

Кресло без подлокотников

20216196169

2 250,00

Лот № 628

Кресло без подлокотников

20216196170

2 250,00

Лот № 629

Кресло без подлокотников

20216196171

2 250,00

Лот № 630

Кресло без подлокотников

20216196172

2 250,00

Лот № 631

Кресло без подлокотников

20216196173

2 250,00

Лот № 632

Кресло без подлокотников

20216196174

450,00

Лот № 633

Кресло без подлокотников

20216196175

450,00

Лот № 646

Пуф

20216191632

900,00

Лот № 648

Пуф

20216191922

900,00

Лот № 649

Пуф

20216191939

900,00

Лот № 650

Пуф

20216191955

900,00

Лот № 651

Пуф

20216191983

900,00

Лот № 659

Пуф

20216192534

900,00

Лот № 660

Пуф

20216192566

900,00

Лот № 661

Пуф

20216192609

900,00

Лот № 666

Пуф

20216193561

900,00

Лот № 668

Пуф

20216193640

900,00

Лот № 669

Пуф

20216193699

900,00

Лот № 670

Пуф

20216194676

900,00

Лот № 673

Пуф

20216197340

900,00

Лот № 674

Пуф

20216192586

900,00

Лот № 675

Пуф

20216190530

900,00

Лот № 676

Пуф

20216190594

900,00

Лот № 677

Пуф

20216190611

900,00

Лот № 678

Пуф

20216190636

900,00

Лот № 679

Пуф

20216190783

900,00

Лот № 680

Пуф

20216190822

900,00

Лот № 688

Пуф

20216192136

900,00

Лот № 691

Пуф

20216192850

900,00

Лот № 692

Пуф

20216192877

900,00

Лот № 693

пуф

20216192909

900,00

Лот № 694

Пуф

20216192994

900,00

Лот № 695

Пуф

20216193017

900,00

Лот № 696

Пуф

20216193032

900,00

Лот № 697

Пуф

20216193063

900,00

Лот № 698

Пуф

20216193100

900,00

Лот № 699

Пуф

20216193162

900,00

Лот № 700

пуф

20216193451

900,00

Лот № 822

24 часовая шкала времени

5002170001

1 350,00

Лот № 823

4 мм линзы

5002140001

6 750,00

Лот № 824

6505 212 Combo для гитариста

9213790003

7 000,00

Лот № 866

Кресло

20216190319

3 000,00

Лот № 867

Кресло

20216190393

3 000,00

Лот № 868

Кресло

20216190409

3 000,00

Лот № 923

Кресло

20216192430

2 750,00

Лот № 924

Кресло

20216192453

2 750,00

Лот № 925

Кресло

20216192473

2 500,00

Лот № 926

Кресло

20216192499

2 500,00

Лот № 927

Кресло

20216192524

2 500,00

Лот № 928

Кресло

20216192551

2 500,00

Лот № 929

Кресло

20216192567

2 500,00

Лот № 930

Кресло

20216192602

2 500,00

Лот № 931

Кресло

20216192639

2 500,00

Лот № 932

Кресло

20216192679

2 750,00

Лот № 933

Кресло

20216192711

2 500,00

Лот № 934

Кресло

20216193481

2 750,00

Лот № 935

Кресло

20216193503

2 500,00

Лот № 936

Кресло

20216193517

2 500,00

Лот № 937

Кресло

20216193560

2 750,00

Лот № 938

Кресло

20216193589

2 750,00

Лот № 939

Кресло

20216193604

2 500,00

Лот № 940

Кресло

20216193627

2 500,00

Лот № 941

Кресло

20216193639

2 750,00

Лот № 942

Кресло

20216193663

2 750,00

Лот № 943

Кресло

20216193677

2 500,00

Лот № 944

Кресло

20216193698

2 500,00

Лот № 945

Кресло

20216194621

2 500,00

Лот № 946

Кресло

20216194640

2 500,00

Лот № 947

Кресло

20216194674

2 500,00

Лот № 983

Кресло

20216190886

2 750,00

Лот № 984

Кресло

20216190900

2 500,00

Лот № 985

Кресло

20216191327

2 750,00

Лот № 986

Кресло

20216191355

2 500,00

Лот № 987

Кресло

20216191409

2 500,00

Лот № 988

кресло

20216191425

2 500,00

Лот № 989

кресло

20216191437

2 500,00

Лот № 990

Кресло

20216191466

2 500,00

Лот № 991

Кресло

20216191746

2 500,00

Лот № 992

Кресло

20216191762

2 750,00

Лот № 993

Кресло

20216191788

2 500,00

Лот № 994

Кресло

20216191807

2 750,00

Лот № 995

Кресло

20216191843

2 500,00

Лот № 996

Кресло

20216191860

2 500,00

Лот № 997

Кресло

20216192135

2 500,00

Лот № 998

Кресло

20216192159

2 500,00

Лот № 999

Кресло

20216192166

2 000,00

Лот № 1000

Кресло

20216192191

2 200,00

Лот № 1001

Кресло

20216192736

2 000,00

Лот № 1002

Кресло

20216192753

2 200,00

Лот № 1003

Кресло

20216192772

2 000,00

Лот № 1004

Кресло

20216192785

2 000,00

Лот № 1005

Кресло

20216192811

2 200,00

Лот № 1006

Кресло

20216192851

2 000,00

Лот № 1007

Кресло

20216192867

2 200,00

Лот № 1008

кресло

20216192894

2 200,00

Лот № 1009

Кресло

20216192938

2 000,00

Лот № 1010

Кресло

20216192958

2 200,00

Лот № 1011

Кресло

20216192969

2 200,00

Лот № 1012

Кресло

20216192998

2 200,00

Лот № 1013

Кресло

20216193007

2 200,00

Лот № 1014

Кресло

20216193027

2 000,00

Лот № 1015

Кресло

20216193041

2 000,00

Лот № 1016

Кресло

20216193098

1 650,00

Лот № 1017

Кресло

20216193127

1 650,00

Лот № 1018

Кресло

20216193143

1 650,00

Лот № 1019

Кресло

20216193172

1 650,00

Лот № 1020

Кресло

20216193200

1 650,00

Лот № 1021

Кресло

20216193215

1 650,00

Лот № 1022

кресло

20216193259

1 650,00

Лот № 1023

кресло

20216193286

1 650,00

Лот № 1024

кресло

20216193371

1 650,00

Лот № 1025

кресло

20216193414

1 650,00

Лот № 1026

кресло

20216193466

1 650,00

Лот № 1027

Кресло

20216195447

200,00

Лот № 1028

Кресло

20216195448

200,00

Лот № 1029

кресло

20216195600

1 800,00

Лот № 1030

кресло

20216195601

1 800,00

Лот № 1031

Кресло без подлкотников

20216190302

1 800,00

Лот № 1032

Кресло без подлкотников

20216190477

1 800,00

Лот № 1033

Кресло без подлкотников

20216190661

1 800,00

Лот № 1034

Кресло без подлкотников

20216190910

1 800,00

Лот № 1035

Кресло без подлкотников

20216190953

3 000,00

Лот № 1036

Кресло без подлкотников

20216191039

3 000,00

Лот № 1037

Кресло без подлкотников

20216191131

3 000,00

Лот № 1038

Кресло без подлкотников

20216191489

3 000,00

Лот № 1039

Кресло без подлкотников

20216191559

3 000,00

Лот № 1040

Кресло без подлкотников

20216191590

3 000,00

Лот № 1041

Кресло без подлкотников

20216191654

3 000,00

Лот № 1042

Кресло без подлкотников

20216191699

3 000,00

Лот № 1043

Кресло без подлкотников

20216191885

3 000,00

Лот № 1044

Кресло без подлкотников

20216191961

3 000,00

Лот № 1045

Кресло без подлкотников

20216192037

3 000,00

Лот № 1046

Кресло без подлкотников

20216192068

3 000,00

Лот № 1047

Кресло без подлкотников

20216192117

3 000,00

Лот № 1048

Кресло без подлкотников

20216192219

3 000,00

Лот № 1049

Кресло без подлкотников

20216192263

3 000,00

Лот № 1050

Кресло без подлкотников

20216192307

3 000,00

Лот № 1051

Кресло без подлкотников

20216192380

3 000,00

Лот № 1052

Кресло без подлкотников

20216192425

3 000,00

Лот № 1053

Кресло без подлкотников

20216192511

3 000,00

Лот № 1054

Кресло без подлкотников

20216192662

3 000,00

Лот № 1055

Кресло без подлкотников

20216193591

3 000,00

Лот № 1056

Кресло без подлкотников

20216190523

3 000,00

Лот № 1057

Кресло без подлкотников

20216190618

3 000,00

Лот № 1058

Кресло без подлкотников

20216190813

3 000,00

Лот № 1059

Кресло без подлкотников

20216191314

3 000,00

Лот № 1060

Кресло без подлкотников

20216191371

3 000,00

Лот № 1061

Кресло без подлкотников

20216191388

3 000,00

Лот № 1062

Кресло без подлкотников

20216191401

3 000,00

Лот № 1063

Кресло без подлкотников

20216191448

3 000,00

Лот № 1064

Кресло без подлкотников

20216191773

3 000,00

Лот № 1065

Кресло без подлкотников

20216191800

3 000,00

Лот № 1066

Кресло без подлкотников

20216192176

3 000,00

Лот № 1067

Кресло без подлкотников

20216192721

3 000,00

Лот № 1068

Кресло без подлкотников

20216192748

3 000,00

Лот № 1069

Кресло без подлкотников

20216192795

3 000,00

Лот № 1070

Кресло без подлкотников

20216192854

3 000,00

Лот № 1071

Кресло без подлкотников

20216192917

3 000,00

Лот № 1072

Кресло без подлкотников

20216192925

3 000,00

Лот № 1073

Кресло без подлкотников

20216192987

3 000,00

Лот № 1074

Кресло без подлкотников

20216193182

3 000,00

Лот № 1075

Кресло без подлкотников

20216193210

3 000,00

Лот № 1076

Кресло без подлкотников

20216193227

3 000,00

Лот № 1077

Кресло без подлокотников

20216192587

3 000,00

Лот № 1078

Кресло без подлокотников

20216190352

3 000,00

Лот № 1079

Кресло без подлокотников

20216196165

2 250,00

Лот № 1080

Кресло без подлокотников

20216196166

2 250,00

Лот № 1081

Кресло без подлокотников

20216196167

2 250,00

Лот № 1082

Кресло без подлокотников

20216196168

2 250,00

Лот № 1083

Кресло без подлокотников

20216196169

2 250,00

Лот № 1084

Кресло без подлокотников

20216196170

2 250,00

Лот № 1085

Кресло без подлокотников

20216196171

2 250,00

Лот № 1086

Кресло без подлокотников

20216196172

2 250,00

Лот № 1087

Кресло без подлокотников

20216196173

2 250,00

Лот № 1088

Кресло без подлокотников

20216196174

450,00

Лот № 1089

Кресло без подлокотников

20216196175

450,00

Лот № 1277

Диван

009001480004

4403,00

Лот № 1283

Диван

009001480005

875,00

Лот № 1284

Диван

20216191211

1 567,00

Лот № 1287

Диван

20216190255

979,00

Лот № 1288

Диван двухместный

20216190339

1 057,00

Лот № 1289

Диван двухместный

20216194625

1 057,00

Лот № 1294

Диван двухместный

20216190478

4 864,00

Лот № 1295

Диван двухместный

20216190305

4 825,00

Лот № 1296

Диван двухместный

20216192926

4 864,00

Лот № 1297

Диван двухместный

20216192819

4 825,00

Лот № 1298

Диван двухместный

20216192413

4 825,00

Лот № 1299

Диван двухместный

20216192341

4 825,00

Лот № 1300

Диван двухместный

20216192422

4 864,00

Лот № 1301

Диван двухместный

20216194643

4 935,00

Лот № 1302

Диван двухместный

20216192308

4 864,00

Лот № 1303

Диван двухместный

20216191587

4 865,00

Лот № 1304

Диван двухместный бежевый

20216196790

4 935,00

Лот № 1305

Диван для SPA

009216520001

4 638,00

Лот № 1306

Диван РИФ корич/беж

020216190005

4 953,00

Лот № 1307

Диван Т6567А

009001590001

4 892,00

Лот № 1308

Камея (диван)

009214600001

2 858,00

Лот № 1310

Китайский стол

009214970000

5 086,00

Лот № 1313

Комод для холла

20216194917

4 896,00

Лот № 1316

Комод под телевизор

20216193385

1 958,00

Лот № 1317

конвекторная печь

005001520000

0,00

Лот № 1318

Конец стола

009214650001

1 699,00

Лот № 1321

Консоль 884-456Б

009000180000

998,00

Лот № 1323

контейнер

009215830001

978,00

Лот № 1325

Кресло угловое (Комплектуется в диван)/бежевое

20216196140

2 115,00

Лот № 1326

Кресло угловое (Комплектуется в диван)/бежевое

20216196141

2 115,00

Лот № 1327

Кресло угловое (Комплектуется в диван)/бежевое

20216194866

4 532,00

Лот № 1328

Кресло угловое (Комплектуется в диван)/бежевое

20216194868

4 532,00

Лот № 1329

Кресло угловое (Комплектуется в диван)/бежевое

20216194867

4 532,00

Лот № 1330

Кресло угловое (Комплектуется в диван)/бежевое

20216196139

2 115,00

Лот № 1331

Кресло угловое (Комплектуется в диван)/бежевое

20216194865

4 532,00

Лот № 1332

Кресло угловое (Комплектуется в диван)/бежевое

20216194869

4 532,00

Лот № 1345

Скомья двухместная

20216195165

1 567,00

Лот № 1347

софа 0261-S

009000110001

4 802,00

Лот № 1348

софа C 916-S/беж к угловому дивану

009000150001

4 809,00

Лот № 1349

софа-стол/комплект к угловому креслу

009214830001

1 891,00

Лот № 1350

софа-стол/комплект к угловому креслу

009214840001

1 708,00

Лот № 1351

софа-стол/комплект к угловому креслу

009214830002

1 986,00

Лот № 1352

софа-стул/комплект к угловому креслу

009215130000

1 359,00

Лот № 1362

Стол квадратный на одной ножке

20216194949

783,00

Лот № 1364

Стол квадратный на одной ножке

20216195228

783,00

Лот № 1366

Стол квадратный на одной ножке

20216195242

783,00

Лот № 1367

Стол квадратный на одной ножке

20216195232

783,00

Лот № 1368

Стол квадратный со стеклянной вставкой

20216193706

2 350,00

Лот № 1370

Стол квадратный со стеклянной вставкой с деревянной столешни

20216195148

2 350,00

Лот № 1372

Стол круглый деревянный

20216190268

3 407,00

Лот № 1373

Стол круглый деревянный на одной ножке

20216195604

3 407,00

Лот № 1374

Стол мраморный со стеклянной вставкой

20216190285

1 762,00

Лот № 1376

Стол овальный мраморный со стеклянной вставкой

20216193437

2 322,00

Лот № 1377

Стол овальный мраморный со стеклянной вставкой

20216196133

1 762,00

Лот № 1378

Стол овальный мраморный со стеклянной вставкой

20216196131

1 762,00

Лот № 1379

Стол писменный рабочий большой

20216196512

2 056,00

Лот № 1380

стол под лампу

009214690001

53,00

Лот № 1381

Стол приставка квалратный

20216194916

1 351,00

Лот № 1383

Стол прямоугольный ресторанный

20216195415

1 702,00

Лот № 1384

Стол рабочий писменный

20216194899

1 425,00

Лот № 1385

Стол рабочий писменный

20216194898

1 425,00

Лот № 1386

Стол рабочий писменный

20216195077

2 791,00

Лот № 1387

Стол рабочий писменный

20216194894

1 425,00

Лот № 1388

Стол рабочий писменный офисный

20216196280

594,00

Лот № 1389

Стол рабочий писменный офисный

20216196475

587,00

Лот № 1390

Стол стеклянный круглый маллый на одной ножке

20216194889

979,00

Лот № 1391

Стол стеклянный круглый малый на одной ножке

20216195621

979,00

Лот № 1397

столешница для письменного стола

009213680082

9 694,00

Лот № 1399

Стул офисный

009215840001

355,00

Лот № 1400

Стул офисный черный с никилерванными ножками стандартный

20216196525

594,00

Лот № 1406

Стул с подлокотниками малый ресторанный

20216195186

792,00

Лот № 1415

Стул с подлокотниками малый ресторанный

20216195196

760,00

Лот № 1440

Стул С-917 CH ресторанный

20216194936

760,00

Лот № 1441

Телевизор SONY

20216191120

979,00

 


Заказать услугу можно:
Отправить заявку: 

on-line

Написать письмо: 
Позвонить 

8 (7172) 316261, 8 (7222) 565383

Приехать в офис: 

г.Астана, пр.Богенбай батыра,д.35, оф.33;
г.Семей, ул.Найманбаева, 165, оф.29